Australia: Love 2017 Set of Self-adhesive Stamps

Australia: Love 2017 Set of Self-adhesive Stamps

  • $3.40


Issued 7 February 2017.

Pair of self-adhesive stamps from booklets.

SG –, Scott –, Michel –